Arie Loonstra (1961) studeerde aan het Stedelijk Conservatorium te Arnhem. Interpretatiecursussen ontving hij van Harald Vogel, Jean Boyer en Jos van Immerseel. Hij is de eerste organist die alle 150 psalmen in volgorde op CD vastlegde met zijn project De 150 psalmen in Franse stijl: vier CD's, opgenomen op orgels in Nederland, België en Frankrijk.
In 1996 voltooide hij zijn korenproject Liederen Sions: een CD met een cantate over de gedichten van Robert Murray MacCheyne. In mei 1999 zag zijn derde grote project het levenslicht: De 12 Eenige Gezangen; een CD, opgenomen in de Eglise Wallone te Den Haag, waar de twaalf gezangen (in de berijming van 1773) die we achter de psalmen kunnen vinden zowel vocaal als instrumentaal op zijn te beluisteren. In augustus 2000 begon Arie Loonstra, geïnspireerd door ingrijpende gezinsomstandigheden, met het componeren van een vervolg op Liederen Sions. Dit resulteerde uiteindelijk in een cantate voor koor, orkest, 2 orgels, solisten en cither met de titel: Kinderen Sions, een CD die in november 2001 is verschenen. De  21 Kerstliederen voor orgel verscheen op CD en in boekvorm in november 2003. Het tot nu toe laatste project is een vervolg op Liederen Sions en Kinderen Sions en heet Poorten Sions; een vreugdevolle cantate voor groot koor, 2 orgels, koperkwintet, altviool, cello en altsoliste.
Het vervolg van deze pagina geeft u een overzicht van de drie eerste projecten, terwijl de laatste drie projecten voorlopig nog veel aandacht krijgen op een eigen pagina.

In 2011 moest Arie Loonstra vanwege de ziekte van Parkinson stoppen met dirigeren en lesgeven. Echter, deze website blijft gewoon in de lucht zodat u zijn muziek en cd's kunt blijven bestellen. Ook wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe uitgaven.


Toen in de tweede helft van de zestiende eeuw de Franse componist Claude Goudimel voor alle 150 psalmen een vierstemmige zetting componeerde, kon hij waarschijnlijk niet vermoeden dat vele componisten ná hem ook geïnspireerd zouden worden door de schoonheid van de psalmmelodieën. De vele instrumentale en vocale psalmbewerkingen die in de loop van de eeuwen zijn verschenen werden voor het merendeel gecomponeerd voor gebruik in de eredienst. Dit doel heeft Arie Loonstra aanvankelijk niet voor ogen gehad bij het componeren van De 150 psalmen in Franse stijl voor orgel; deze waren in de eerste plaats bestemd voor de opname op CD. Zie voor verdere info de speciale pagina over dit project.

 

Pas bij de uitgave van deze muziek in boekvorm, zijn met name de gebruikte toonsoorten aangepast aan de praktijk van de samenzang. Loonstra heeft gekozen voor de Frans-klassieke stijl. Deze stijl bevat vele registratiemogelijkheden en een groot aantal zeer gevarieerde compositievormen. Door bij zijn compositorische arbeid gebruik te maken van deze mogelijkheden kon hij saaie éénvormigheid voorkomen zonder te verzanden in een chaos van 150 los van elkaar staande composities.
Hoewel de suites uit meerder psalmen bestaan, vormt elke suite afzonderlijk toch één geheel. Dit naar analogie van de Franse suites uit de zeventiende en achttiende eeuw die ook uit meerdere delen bestaan welke geen thematische verwantschap met elkaar hebben. Zoveel mogelijk zijn de registraties en de compositievormen van de Franse meesters gebruikt. Ook zijn er enkele opmerkelijke aanwijzingen opgevolgd uit "L'art du facteur d'orgue" van Dom Bedos (Psalm 80 en 143). Enkele vormen zijn zèlf ontworpen (Psalm 20, 61, 27, 144). Bij dit alles moet natuurlijk wèl bedacht worden dat de componist van "De 150 psalmen in Franse stijl" in de twintigste- en éénentwintigste eeuw leeft en werkt en ook een eigen stijl heeft die wellicht in vele composities dóórklinkt!

 

Uit een door "Den Hertog" te Houten in 1993 uitgegeven gedichtenbundel met dezelfde naam als de CD, werden de teksten voor deze cantate genomen. Deze bundel bevat 28 gedichten van de Schotse predikant Ds. Robert Murray MacCheyne. Ds. C.J. Meeuse vertaalde deze gedichten uit het Engels in Nederlandse dichtvorm.
In totaal werden tien gedichten gebruikt en zodanig gerangschikt dat daarin enigzins de groei en de toename in het geloof wordt weergegeven. Het gedicht "Kinderen tot Christus geroepen" staat centraal in de cantate. De vier strofen van dit gedicht worden telkens door een bas-bariton gezongen. De boodschap van deze verteller wordt na elke strofe breder uitgewerkt en beantwoord door het koor en éénmaal door een jongenssopraan.
Om de cantate toegankelijker te maken en de luisteraar meer 'houvast' te bieden, werden voor een aantal koorgedeelten bekende psalm- en gezangmelodieën gebruikt.

 

Een CD met koor- en orgelmuziek, opgenomen in de "Eglise Wallone" te Den Haag, uitgevoerd door het "Rehobothkoor" uit Kootwijkerbroek o.l.v. Arie Loonstra, die ook het Cavaillé-Coll orgel bespeeld. Deze CD bevat de "Twaalf eenige gezangen" zoals we die kunnen vinden achter de psalmen in de berijming van 1773.

Arie Loonstra schreef speciaal voor dit project een aantal composities. De eerste berijming van de "Twaalf artikelen des geloofs" voor orgel en éénstemmig koor gaf hij een laatromantisch klankideoom mee. Zijn bewerking van de "Dankzegging na het eten" heeft trekjes van Mendelssohn, terwijl hij bij de "Bedezang voor het eten" Brahms in gedachten had. Hij gebruikte ook bewerkingen van Feike Asma, Johann Sebastian Bach, Jan Bonefaas, Felix Mendelssohn-Bartholdy en Willem Weijland.

In het booklet is een uitgebreid artikel opgenomen over het zingen van gezangen en het ontstaan van de bundel "Eenige gezangen" en de inhoud daarvan. Dit artikel is geschreven door de hymnoloog ing. D. Duijzer.